EcoPure Life

EcoPure Life je mladá spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami. Vznikla v roku 2017, ale jej členovia sa vo svete obchodu úspešne orientujú už desaťročia. V rámci komunikácie svojich pracovných tímov sa roky pravidelne stretávali s myšlienkou pripraviť dlhodobo zaujímavý projekt: priniesť na náš trh produkty maximálne prírodné, vo väčšej miere slovenské a svojou kvalitou výnimočné. Od začiatku bol jasne formulovaný zámer podnikania spoločnosti s cieľom významne a pozitívne ovplyvniť život človeka. Mali sme na mysli jeho zdravie, schopnosť udržať svoj organizmus vo výbornej kondícii a súčasne sa správať k svojmu okoliu zodpovedne ekologicky.

S týmto cieľom si spoločnosť vyberala z obchodných partnerov a producentov len „ to najlepšie“. Cítila zodpovednosť voči svojim spolupracovníkom – predajcom , ktorí sú schopní dostať zaručene kvalitný tovar až k rukám svojich zákazníkov. Osvedčila sa predovšetkým spolupráca s výrobcom Juveril spol.s.r.o. a Malinna°, ktorý reagoval na výzvu vytvoriť rad produktov EPL zameraných na zdravie a kvalitu života v oblasti prevencie, hygieny tela a prostredia. Využil k tomu poznatky z vlastného výskumu a výstupy z poznatkov partnerskej spoločností v USA z oblasti prírodných vied a agrokultúry. V portfóliu spoločnosti máme pripravené ďalšie mimoriadne účinné a biologicky 100%-né prostriedky, ktoré budeme plánovite sprístupňovať našim obchodným partnerom.